Mistra Urban Futures: Strategic Plan 2012-2015
Rapport, 2011

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Merritt Polk

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Lars Reuterswärd

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08