A Conceptualistic Pragmatism in a Risk Assessment Context
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Terje Aven

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

International Journal of Performability Engineering

0973-1318 (ISSN)

Vol. 8 3 223-232

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Skapat

2017-10-07