Optical Detection of Land Mines at FOI
Paper i proceeding, 2001

Författare

Stefan Sjökvist

Magnus Uppsäll

Sten Nyberg

Anna Linderhed

Magnus Lundberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Spie Proceedings: Subsurface and Surface Sensing Technologies and Applications III

0277-786X (ISSN)

Vol. 4491 20-30
0-8194-4205-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

0-8194-4205-4

Mer information

Skapat

2017-10-06