On Urban Runoff Modelling. The Application of Numerical Models Based on the Kinematic Wave Theory Part I,II
Doktorsavhandling, 1985

overland flow

Rational method

urban runoff models

Urban storm water

numerical solution

Kinematic wave

surface roughness

Studion A-huset
Opponent: Lars Bengtsson

Författare

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 13

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 542

Studion A-huset

Opponent: Lars Bengtsson

Mer information

Skapat

2017-10-08