Production Complexity and its impact on Manning
Paper i proceeding, 2011

Författare

Ulrika Ny Harlin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Gunnar Bäckstrand

Tommy Fässberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Anna Brolin

Per Gullander

In proceedings of the 28th International Manufacturing Conference (IMC)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07