Survival time prognosis under a Markov model of cancer development
Paper i proceeding, 2010

Författare

Krzysztof Bartoszek

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Michal Krzeminski

Jaroslaw Skokowski

Proceedings of the XVI National Conference Applications of Mathematics to Biology and Medicine, Krynica, Poland, September 14–18, 2010

6-11
978-83-7464-334-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-83-7464-334-4

Mer information

Skapat

2017-10-06