Surface-state mediated three-adsorbate interactions: electronic nature and nanoscale consequences
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

T.L. Einstein

Surface Science

Vol. 532-535 600-605

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08