Site determination and thermally assisted tunneling in homogeneous nucleation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jascha Repp

Gerhart Meyer

Karl-Heinz Rieder

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review letters

Vol. 91 206102-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08