Performance of pseudo–likelihood estimator in modelling cells’ proliferation with noisy measurement s
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Krzysztof Bartoszek

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Anna Stokowska

Göteborgs universitet

onference proceedings from the 12th International Workshop for Young Mathematicians "Probability and Statistics", Krakow, Poland, 20th till 26th September 2009

21-42

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06