The Collaborative Development of Leader@Site
Kapitel i bok, 2004

Författare

Sven Kylén

Chalmers, Institutionen för projektledning

Kina Mulec

Chalmers, Institutionen för projektledning

Jan Wickenberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Jonas Roth

Chalmers, Institutionen för projektledning

Mats Sundgren

Chalmers, Institutionen för projektledning

Collaborative Research in Organizations - Foundations for Learning, Change, and Theoretical Development

285-299
978-0761928638 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

978-0761928638

Mer information

Skapat

2017-10-07