Industriell värmepumpsteknik
Rapport, 1992

Med industriell värmepump menas i denna rapport alla tillämpningar av värmepumptekniken, som använder industriellt sekundärvärme som värmekälla och levererar det producerade värmet till industrins processer eller byggnader och/eller till ett fjärrvärmenät. Jämfört med motsvarande för byggnadsuppvärmning har industriella värmepumpar i många fall följande fördelar: · Höga COP (Coefficient of Performance) beroende på små temperaturlyft och/eller hög temperaturnivå. · Lång årlig drifttid. · Relativt liten investeringskostnad, beroende på stora enheter och små avstånd mellan värmekälla och värmesänka. · Produktionen av spillvärme och behovet av värme uppträder samtidigt i tiden. Trots detta är alltså antalet värmepumpinstallationer i industrin litet jämfört med sådana för byggnadsuppvärmning. Det nämns ofta att huvudorsaken till detta är industrins krav på korta pay-off-tider. Detta är dock inte hela sanningen. Även i situationer där man kan påvisa korta pay-off-tider har värmepumpar hittills installerats endast i liten utsträckning. Andra viktiga orsaker är: · Brist på experiment- och demonstrationsanläggningar i olika typer av industrier. · Osäkerheten hos användarna om driftsäkerheten. · Brist på bra hårdvara för vissa typer av tillämpningar. · Brist på kunskapskombinationen processteknik/värmepumpteknik i industrier och konsultföretag. · Bristande kunskap om processintegration av värmepumpar. Med "industriell" värmepump menas i denna rapport alla tillämpningar av värmepumptekniken, som använder industriellt sekundärvärme som värmekälla och levererar det producerade värmet till industrins processer eller byggnader och/eller till ett fjärrvärmenät.

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08