Misfire Detection for Prechamber SI Engines using Ion-sensing and Rotational Speed Measurements
Paper i proceeding, 2001

Författare

Dag Lundström

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Stefan Schagerberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

SAE Tech paper 2001-01-0993

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06