Superconducting multiuser detector for 3G base stations
Paper i proceeding, 2001

Författare

Anna Kidiyarova-Shevchenko

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings International Superconductive Electronics Conference, Osaka, Japan

119-120

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06