Comagotchi - a social toy
Paper i proceeding, 2001

Författare

Frida Gunnarsson

Magnus Lindström

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Henrik Persson

Karl Thorén

Kai Yu

Reprints from the PCC Summer School

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07