Comagotchi - a social toy
Paper i proceeding, 2001

Författare

Frida Gunnarsson

Magnus Lindström

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Henrik Persson

Karl Thorén

Kai Yu

Reprints from the PCC Summer School

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07