Comagotchi - a social toy
Paper i proceeding, 2001

Författare

Frida Gunnarsson

Magnus Lindström

Bartosz Mielczarek

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Henrik Persson

Karl Thorén

Kai Yu

Reprints from the PCC Summer School

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap