Variants of the effective Nullstellensatz and residue calculus
Kapitel i bok, 2011

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Elizabeth Wulcan

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Notions of Positivity and Geometry of Polynomials. Brändén, P., Passare, M., Putinar, M. (eds)

Springer 2011 17-31
978-3-0348-0141-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

978-3-0348-0141-6

Mer information

Skapat

2017-10-07