Limiting Information Leakage in Event-based Communication
Paper i proceeding, 2011

http://www.cse.chalmers.se/~andrei/events.pdf

Författare

Willard Thor Rafnsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

ACM SIGPLAN Workshop on Programming Languages and Analysis for Security

(Article no. 4)-
978-145030830-4 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1145/2166956.2166960

ISBN

978-145030830-4

Mer information

Skapat

2017-10-06