Utilizing the channel correlation for MAI reduction in downlink multi-carrier CDMA systems
Paper i proceeding, 2002

cdma

ofdm

Författare

Anders Persson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 2002

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06