Utilizing the channel correlation for MAI reduction in downlink multi-carrier CDMA systems
Paper i proceeding, 2002

cdma

ofdm

Författare

Anders Persson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 2002

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06