Multi-Criteria Analysis for Assessing Sustainability of Remedial Actions-Applications in Contaminated Land Development
Rapport, 2011

Sustainability

Multi-Criteria Analysis

Remediation

Författare

Petra Brinkhoff

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2011:14

Mer information

Skapat

2017-10-08