Estimation of the surface tension of pure chlorofluorocarbons and mixtures - Comparison of the onset of nucleate boiling for R12 and R134a
Rapport, 1989

Författare

Helena Andersson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06