Physico-Chemical properties of the mixtures R22/R142b and R22/R152a and the pure fluids R142b and R152a and heat pump application of these fluids
Rapport, 1989

Författare

Helena Andersson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06