Physico-Chemical properties of the mixtures R22/R142b and R22/R152a and the pure fluids R142b and R152a and heat pump application of these fluids
Rapport, 1989

Författare

Helena Andersson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik