Uppskattning av ytspänning hos rena freoner och blandningar - Jämförelse av Nukleeringsomslag för R12 och R134a
Rapport, 1989

Författare

Helena Andersson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06