CFC i kyl- och värmepumpsanläggningar - Enkät
Rapport, 1989

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-5064-2

Mer information

Skapat

2017-10-06