CFC i kyl- och värmepumpanläggningar - Nordiskt seminarium
Rapport, 1989

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-5066-9

Mer information

Skapat

2017-10-06