CFC in refrigeration- and heat pump plants - Questionnaire list
Rapport, 1989

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-5053-7

Mer information

Skapat

2017-10-06