Möjliga åtgärder för att lösa CFC-problematiken - resultat från enkäter i Norden och internationellt
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1989

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm den 5 mars

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06