Results of a field study on a driver distraction warning system (Resultat av en studie av distraktionsvarningssystems påverkan på förarnas blickbeteende)
Rapport, 2009

Författare

Katja Kircher

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Christer Ahlström

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08