Results of a field study on a driver distraction warning system (Resultat av en studie av distraktionsvarningssystems påverkan på förarnas blickbeteende)
Rapport, 2009

Författare

Katja Kircher

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Christer Ahlström

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08