Distraction and drowsiness – a field study
Rapport, 2009

Författare

Katja. Kircher

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Fredrich Claezon

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08