Passing a bus with 30 km/h. Assessment of safety effects of a speed limit of 30 km/h when passing a bus – a simulator study. (Original title: Passering av buss i 30 km/h. Utvärdering av säkerhetseffekter i samband med hastighetsgräns 30 km/h vid passering av buss – en simulatorstudie)
Rapport, 2007

Författare

Katja Kircher

Birgitta Thorslund

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Torbjörn Falkmer

Anna Anund

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08