The effect of milled rumble strips versus virtual rumble strips on sleepy drivers – A driving simulator study
Rapport, 2009

Författare

Anna Anund

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Andreas Tapani

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08