Comparison of two eye-gaze based real-time driver distraction detection algorithms in a small-scale field operational test
Paper i proceeding, 2009

Författare

Katja Kircher

Christer Ahlström

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Fifth International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design. Big Sky, Montana

16-23

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07