Fordon till fordon kommunikation – ett sätt att öka säkerheten för barn som reser med skolskjuts
Poster (konferens), 2008

Författare

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Transportforum 2008

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07