Fordon till fordon kommunikation – ett sätt att öka säkerheten för barn som reser med skolskjuts
Poster (konferens), 2008

Författare

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Transportforum 2008

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07