Vehicle to vehicle communication – how to prepare drivers for dangerous situations
Paper i proceeding, 2007

Författare

Anna Anund

Road Safety on Four Continents 14th International Conference

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10