A gaze-based driver distraction warning system and its effect on visual behaviour
Preprint, 2011

Författare

Christer Ahlström

Katja Kircher

Albert Kircher

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07