CFC-forskning vid Chalmers Tekniska Högskola
Övrigt konferensbidrag, 1989

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm den 5 april 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08