Militärsociologi – en introduktion
Bok, 2010

militärsociolog

Författare

Franz Kernic

Tamara Tawaefi

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-10