Det var en gång en rapport
Kapitel i bok, 2011

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

R.Wildow & S. Tamimi (red.), 2011, Värnpliktsrörelsens historia – 40 år på barrikaderna

88-89
978-91-633-8632-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

ISBN

978-91-633-8632-9

Mer information

Skapat

2017-10-10