Blandningar som arbetsmedier
Övrigt konferensbidrag, 1989

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 13. Nordiske Kjölemöte och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08