Evaluation of Control Strategies for Automotive Powertrains with Backlash
Paper i proceeding, 2002

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

International Symposium on Advanced Vehicle Control, Hiroshima, Japan

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08