Compression/absorption cycles for large heat pumps - System simulations
Rapport, 1989

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-4965-2

Mer information

Skapat

2017-10-07