Kompressions/Absorptions-drivna värmepumpar - Systemaspekter
Övrigt konferensbidrag, 1989

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 13. Nordiske Kjölmöte och 4. Nordiske Varmepumpsdager i Loen, Norge, 30/5 - 3/5 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07