Värmeövergång vid fallfilmsförångning
Övrigt konferensbidrag, 1989

Författare

Anders Åsblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

vid 13. Nordiske Kjölemöte och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07