Värmeövergång vid fallfilmsförångning
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1989

Författare

Anders Åsblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

vid 13. Nordiske Kjölemöte och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07