Questionnaire Concerning the CFC problem for Refrigeration and Heat Pump Plants - Results from Questionnaire replies with comments
Rapport, 1988

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07