Enkät angående problematiken med CFC-arbetsmedier i kyl- och värmepumpanläggningar - Sammanställning av enkätsvar med kommentarer
Rapport, 1988

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07