Absorptionsvärmepump i Trollhättan - utvärdering
Rapport, 1988

Författare

Martin Wimby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-4930-X

Mer information

Skapat

2017-10-07