Survival of branching processes in random environments
Preprint, 2011

Författare

Elena Dyakonova

Vladimir Vatutin

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08