Survival of branching processes in random environments
Preprint, 2011

Författare

Elena Dyakonova

Vladimir Vatutin

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08