Linear-fractional branching processes with countably many types
Preprint, 2011

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08