Linear-fractional branching processes with countably many types
Preprint, 2011

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08