Development of a multi-scale simulation method for design of novel multiphase reactors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ronnie Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Bengt Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Fabrice Chopard

Tommy Noren

Chemical Engineering Science

Vol. 59 22-23 4911-4917

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06