Energirik omvandling när gas blir vätska
Artikel i övrig tidskrift, 1987

Författare

Lennart Persson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Kemisk Tidskrift, Särtryck

Vol. 1987 9

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07