BILAVGASER och SKOGSDÖD
Samlingsverk (redaktörskap), 1985

Lokala skogsskador orsakade av luftföroreningar har länge varit kända. De stora regionala skadorna är emellertid ett nytt och mycket större problem. Uppskattningsvis beror mellan 30 och 70% av de svenska luftföroreningsbetingade skogsskadorna på bilavgasutsläpp. Forskarna underströk att även om man inte vetenskapligt helt kan förklara varför träden skadas, så vet man tillräckligt mycket för att klart kunna motivera minskade utsläpp. En längre sammanfattning ges i rapporten.

luftföroreningar

kolväten

skog

marknära ozon

försurning

barrträd

kväveoxider

Redaktör

Marie Arehag

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06