An Open-Source Punjabi Resource Grammar
Paper i proceeding, 2011

Författare

Shafqat Mumtaz Virk

Göteborgs universitet

Muhammad Humayoun

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Proceedings of RANLP-2011, Recent Advances in Natural Language Processing, Hissar, Bulgaria, 12-14 September, 2011

70-76

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10